Bērnu centra “Pepija” vasaras izskaņas ekskursija Balvos

Centra “Pepija” apmeklētāji ik gadu dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz kādu Latvijas novadu. Šoreiz apciemojām Latgales pusi. Dienas mērķis bija gūt pieredzi, papildināt zināšanas, paplašināt iespējas, izzināt un, iespējams, pārņemt labās prakses piemērus, analizēt un, abpusēji daloties ar pozitīvo pieredzi un profesionālajām prasmēm, veidot sadarbību ar bērnu centru.

Šoreiz, 26. augustā, bērnu centra “Pepija” apmeklētāji kopā ar vadītājām devās uz Balvu Bērnu un jauniešu centru un Multifunkcionālo jauniešu iniciatīvu centru “Dinamīts”.

BJC “Dinamīts” komanda ar lielu prieku uzņēma mūs un dalījās ar pieredzi un zināšanām. Mums bija iespēja salīdzināt mūsu darbību ar Balvu centra piedāvājumu.  Tā jaunietes aizrāva pļaviņiešus ar saliedēšanas spēlēm un mūsdienu deju ritmiem. Mūsu novada dejotāji izdejoja gan savu repertuāru, gan deju svētku horeogrāfiju kopā ar Balvu dejotājiem.

Dienas programmā bija iekļauts Balvu novada muzejs, kas piedāvā mūsdienīgi veidotu 25 tūkstošu priekšmetu  ekspozīciju par Balvu rajona vēsturi, iedzīvotājiem, kultūru no senākajiem laikiem līdz mūsdienām.

 Īsts piedzīvojums bija Veikparka “Wake up Balvi”, kas darbojas Balvu ezerā, apmeklējums. Laika apstākļi mūs lutināja! Bērni ar prieku izmantoja atrakciju parku.

          Arī Balvēniešiem ir  vieta, kur pilnveidot savas riteņbraukšanas, skeitošanas, un skrituļošanas prasmes. Tas ir jaunais pilsētas velo parks. Tā kā mūsu bērniem bija līdzi nepieciešamais aprīkojums, arī šis piedāvājums tika izmantots.

Kopumā pieredzes apmaiņas brauciens bija ļoti noderīgs visiem tā dalībniekiem, jo tas ļāva iepazīties ar citu centru pieredzi, rast atbildes uz dažādiem sev interesējošiem jautājumiem un analizēt sava darba metodes un pieejas dažādu jautājumu risināšanā. Liels, liels paldies BJC “Dinamīts” kolektīvam par lielisko un interesanto dienu, piedāvātajām aktivitātēm un iespējām pilsētā!

Pirms skolas, vasaras brīvlaika izskaņā piepildījām vienu dienu ar jaunām emocijām un iepazinām cita novada piedāvājumus!