Apmeklētāji iededz sveces varoņu piemiņai

Pirms Valsts svētku dienas, centra apmeklētāji piedalījās radošajā darbnīcā – veidoja  svētku vainagu un rotājumus.  Mērķis ir kopt nacionālo identitāti, veicināt emocionālo un radošo pašizpausmi, sekmēt apmeklētāju līdzdalību svētku procesā.

Ik gadu centra apmeklētāji iededzināja svecītes, kuras tika izkārtotas gar Daugavu uz Pļaviņu dambja.  Latvijā ir tradīcija iedegt svecītes Lāčplēša dienā, tā godinot kritušo brīvības cīnītāju piemiņu. Piedaloties, šādā pasākumā mēs visi esam vienoti un tās dod kopības sajūtu.