Attālinātais radošais konkurss “Dzejolis par Pepiju”

  1. martā tiek atzīmēta Pasaules dzejas diena. Tās mērķis ir pievērst plašāku sabiedrības uzmanību dzejai. Tuvojas arī bērnu centra “Pepija” dzimšanas diena. Kopš 2010. gada ar pašvaldības atbalstu gan mūsu novada, gan citu novadu bērniem ir vieta, kur pavadīt brīvo laiku, aktīvi iesaistoties centra aktivitātēs. Lai varētu turpināt piedalīties centra dzīvē arī pandēmijas laikā , bērni tiek aicināti kļūt par dažādu attālināto konkursu dalībniekiem. Par godu centra 11. dzimšanas dienai tika izsludināta kārtējā attālinātā aktivitāte – radošais konkurss “Dzejolis par Pepiju”. Tas norisinājās no 1. līdz 23. martam, aicinot visus Pepijas draugus izmēģināt savus spēkus dzejošanā, protams, ievērojot konkursa noteikumus – uzrakstīt pašsacerētu dzejolīti par Pepiju un radoši to noformēt.

Kā jau ierasts Pepijas konkursos, arī šoreiz dalībnieki bija gan no pirmskolas, kas dzejoļus rakstīja ar vecāku palīdzību, gan no sākumskolas un pamatskolas, kas dzejoļu radīšanā izpaudās patstāvīgi. Kopā saņemti 23 darbiņi. Un var secināt, ka bērni ir radoši savās izpausmēs. Prieks, ka konkursa dalībnieki īpaši piedomājuši pie dzejoļa noformējuma, daži darbiņi ir ļoti koši- kā jau Pepija pati. Tika iesūtīts arī izteiksmīgi ierunāts dzejolis.

Pepija tika aprakstīta gan kā neparasta, atraktīva un jautra, gan kā sirsnīga un mīļa, gan arī kareivīga un pašpārliecināta meitene. Dalībnieki savos darbos atklāja viņas piedzīvojumu kāri un to, ka paši vēlas līdzināties šim tēlam.

 Var redzēt, ka, lai piedalītos konkursā un uzrakstītu dzejoli, bērni bija lasījuši Astrīdas Lindgrēnas “Grāmatu par Pepiju”, brīvajā laikā skatījušies filmu un izrādi, klausījušies dziesmas. Katrs konkursa dalībnieks kaut uz mirkli ir iejuties Pepijas tēlā.

Šie radošie darbiņi ir jauka dāvana centra vienpadsmitajā dzimšanas dienā!

LIELS PALDIES konkursa dalībniekiem no mūsu novada, Kokneses novada Bebru pagasta, no Filadelfijas pilsētas Amerikā. Kārtējā īpašā pateicība pašiem mazākajiem konkursa dalībniekiem – no PII “Bērziņš” un  Pērses sākumskolas pirmskolas grupiņas bērniem, viņu vecākiem. Liels paldies Daigai Andersonei par kārtējo iesaistīšanos konkursā gan ar saviem bērniem, gan ar tiem bērniem, ko audzina un māca skolā un pirmsskolā.  

 Ko par šīm aktivitātēm teiktu pati Pepija? Viņa, gluži kā to darīja grāmatā, aizietu uz veikalu, nopirktu astoņpadsmit kilogramus konfekšu un pacienātu bērnus.:)

 

Kā vienmēr dalībnieki saņems pārsteiguma balviņas, sazinoties un satiekoties ar katru individuāli.

Ļoti priecājamies, ka turpinām ieinteresēt bērnus lietderīgi pavadīt laiku arī attālināti!

Darbi tiks publicēti pepijapn.garm.lv