Noslēdzies bērnu centra “Pepija” kārtējais attālinātais radošais konkurss “Manas ģimenes īpašās Lieldienu olas”

Dažas dienas bija jau jūtama pavasara siltā dvesma, bet  Lieldienās ziema atkal izspēlēja ļaunu joku un nācās meklēt cimdus un cepures.  Bērnu centrs “Pepija” piedāvāja bērniem līdz 6. aprīlim piedalīties bērnu centra “Pepija” radošajā konkursā “Manas ģimenes īpašās lieldienu olas”, un , kā izrādījās, ne vējš, ne sniegs nespēja mazināt jauko noskaņojumu, kas valdīja ģimenēs, krāsojot olas un veidojot Lieldienu kompozīcijas.

      Konkursa  mērķis- Lieldienu tradīciju uzturēšana un  ģimeņu radošuma veicināšana un atbalstīšana – tika sasniegts.

      Apkopojot radošajā konkursā iesūtītos 27 darbus, atklājās gan   detalizēts radošais olu krāsošanas process, gan pārdomāts olu noformējums, un gleznojumi uz olām, gan sacerētie dzejoļi par Lieldienām, gan interesantas idejas un video ar Lieldienu ticējumiem, gan dalībnieku dažādais vecums, gan Lieldienu saistība ar pasaku tēliem. Prieks par tik raibu un košu Lieldienu noskaņojumu! Pēc fotogrāfijām var redzēt, ka katrai ģimenei ir sava olu krāsošanas recepte, savi paņēmieni un “knifiņi”.

         LIELS PALDIES dalībnieku vecākiem, par kopā būšanu ar bērniem un par labām un interesantām idejām, PALDIES konkursa dalībniekiem no mūsu novada, Kokneses novada Bebru pagasta, no Filadelfijas pilsētas Amerikā. Īpaša pateicība pašiem mazākajiem konkursa dalībniekiem – no PII “Bērziņš”, PII “Jumītis” un  Pērses sākumskolas pirmskolas grupiņas bērniem. Kārtējais lielais PALDIES Daigai Andersonei par iesaistīšanos konkursā!

Lai visiem jauks un saulains pavasaris,  ģimenisks un idejām bagāts laiks!

VESELĪBU!

Dalībnieki saņems pārsteiguma balviņas, sazinoties un satiekoties ar katru individuāli.

 

Darbi tiks publicēti pepijapn.garm.lv