Pepija arī vingro….

  1. maijā mūsu novada Pepija apciemoja pirmskolas izglītības iestādi  „Bērziņš” un aktīvi iesaistījās Olimpiskās dienas pasākumā. Laiks  no rīta lutināja, un lietus uz laiku apstājās, lai  bērni svaigā gaisā mūzikas pavadījumā un, skolotāju iedrošināti, varētu aktīvi izkustēties. Kopā ar bērniem darbojās arī  Pepija  un saņēma Olimpiskās dienas diplomu par piedalīšanos!

Paldies PII „Bērziņš” sporta skolotājai Esterei un kolektīvam par uzaicinājumu!

Bija kustīgi un lustīgi!