Sapnis par vasaras dienas deju nometni Pļaviņās ir piepildījies!

Mūsu dejotājiem bija iespēja piedalīties slēgtajā  dienas nometnā “DEJU RITMI”,  kas tika organizēta Pļaviņās  un notika no 9.  līdz 13. augustam. Šīs nometnes galvenās aktivitātes  bija  meistarklases dažādos deju stilos. Galvenā uzmanība tika vērsta uz dejas prasmju un iemaņu apgūšanu, attīstīšanu un pilnveidošanu, vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanu, kā arī komandas sadarbības prasmju attīstīšanu un pilnveidi.

Nometne tika rīkota ar Valsts izglītības satura centra programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanu skolēnu brīvlaikā un Aizkraukles novada domes  Pļaviņu apvienības pārvaldes līdzfinansējumu.  Nometne tika organizēta ar mērķi attīstīstīt bērnu un jauniešu nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā.

Nometnes “DEJU RITMI” laikā dalībniekiem tika sniegts atbalsts dejas  talanta un spēju izkopšanā. Katra diena bija kā piedzīvojums, kura laikā bērni piedalījās  Latvijas deju studiju horeogrāfu vadītājās   dažādu  deju meistarklasēs. Bija iespēja izmēģināt savus spēkus Hip-Hop, Laikmetīgās dejas, House Dance, Afro Dance, RnB,  un fiziskās izturības treniņos un aktivitātēs. Tas  sniedza ne tikai pieredzi un pilnveidoja prasmes, bet arī sekmēja bērnu sociālo, sadarbības un komunikācijas prasmju attīstību.  Iegūtā pieredze paaugstinās konkurētspēju vienaudžu vidū, kas ir svarīgs priekšnosacījums bērnu turpmākajai integrācijai sabiedrībā pēc attālinātajām mācībām un deju nodarbībām. Meistarklases bija ļoti daudzveidīgas, pielāgojoties nepastāvīgajiem laika apstākļiem- saules un lietus mijai, dejotāji horeogrāfiju mācījās un nepadevās. Viņu dejotgribas izpausmi nekas nespēja ietekmēt.

Papildus intensīvajām meistarklasēm bija iespēja piedalīties sportiskās aktivitātēs un radošajās darbnīcās, kurās dejotāji varēja gan  izpausties individuāli, gan gūt pozitīvas emocijas, strādājot komandā. Piektās dienas noslēgumā dejotāji sniedza priekšnesumu, kurā iekļauti 7 dažādu deju stilu horeogrāfijas fragmenti, ka arī  iepriecināja klātesošos un paši sevi ar izveidoto lielo kopdeju ar tajā savienotajiem deju elementiem.  

Lai dejotājiem pietiktu spēka, ik dienu tika nodrošinātas gardas maltītes, tādēļ  liels paldies par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu  SIA ‘’Domus Fik’’ – “Ķēķis” no Jēkabpils, kā arī ģimenes ārsta prakses ārsta pailgai Inetai Norai par sekundārās veselības aprūpes veikšanu. 

Šī projekta realizēšana ir pozitīvās prakses piemērs un  turpinājums 12 gadus ilgajai nometņu kustībai  Pļaviņās.

PALDIES dejotāju vecākiem par atsaucību un sadarbību, lai bērni varētu interesanti un lietderīgi pavadīt  piecas dienas, dejot, pilnveidoties  un attīstīties dejā!

Liels paldies DANCE BEAT komandai par profesionāli un jauki organizētajām meistarklasēm un, protams, ikgadējo sadarbību!

Paldies visiem pasniedzējiem – Dacei, Uldim, Anetei, Amandai, Maijai un Sanitai!

Prieks, laime un lepnums, ka dzīvojam kustībā un deja ir mūsu dzīves daļa!