Noslēdzies “Pepijas” fotokonkurss ”Ziemas prieki”

Izbaudot ziemas  priekus, arī šogad bērnu centrs „Pepija” aicināja piedalīties sniega skulptūru radošajā konkursā „Ziemas prieki”. Konkursā piedalījās gan jaunāka vecuma bērni, gan pusaudži – kopā piedalījās  37 dalībnieki. Radošo konkursu noslēdzam 28. februārī.

Paldies konkursa dalībniekiem, vecākiem un audzinātājām,  kas paspēja izveidot sniega objektus un pilnvērtīgi, aktīvi izbaudīja ziemīgo aktivitāti. Šādas aktivitātes rosina attīstīt fantāziju un radošumu gan individuāli, gan kopā ar saviem vecākiem un audzinātājiem. Dalībnieki saņems pārsteiguma balviņas, sazinoties un satiekoties ar katru individuāli.

            Prieks, ka mūsu organizētajos konkursos piedalās arī kaimiņu novada dalībnieki. Darbiņu foto publicēti www.pepijapn.garm.lv  galerijā.