Apmeklētāju pieredzes apmaiņas brauciens Siguldā.

Bērnu centrs “Pepija” pieturas pie savas ilgstošās tradīcijas doties   pieredzes apmaiņas braucienā uz bērnu centriem Latvijā. Un pēc ilgstošajiem ierobežojumiem, ko izraisīja COVID19 pandēmija,  beidzot varējām doties ekskursijā – šoreiz uz Siguldu.  

Brauciena mērķis –  gūt pieredzi, papildināt zināšanas, paplašināt iespējas, izzināt un iespējams pārņemt labās prakses piemērus, abpusēji daloties pozitīvajā pieredzē un profesionālajās prasmēs, veidot sadarbību ar bērnu centru Siguldā.

Šoreiz, 18.martā, 25 bērnu centra “Pepija” apmeklētāji devās  uz Siguldas novada Jaunrades centru. Bija iespēja iepazīties ar Jaunrades centra darbību, piedalīties tehniskajā un radošajā darbnīcā, kā arī apmeklēt brīvā laika pavadīšanas centru “Ideju namiņš” un Jauniešu iniciatīvu centru “Mērķis”.

       Savu ceļojumu turpinājām uz ievērojamām vietām Siguldā – Turaidas pili un Gūtmaņu alu u. c.

       Kopumā brauciens bija ļoti noderīgs visiem tā dalībniekiem, jo tas ļāva iepazīties ar citu bērnu un jauniešu pieredzi, rast atbildes uz dažādiem sev interesējošiem jautājumiem un analizēt savas darba metodes un pieejas dažādu jautājumu risināšanā, kā arī tika nodibināti kontakti turpmākai sadarbībai.

Liels paldies Siguldas  novada Jaunrades centra direktorei Ilze Šultei un viņas komandai par lielisko uzņemšanu un interesantajām  aktivitātēm!