Jaunieši organizē Lieldienu aktivitātes bērnu centra “Pepija” apmeklētājiem

Lai popularizētu brīvprātīgo darbu jauniešu vidū un aktīvi pavadītu pirmssvētku dienas, tika organizētas dažādas gan radošās, gan sportiskās aktivitātes, kuru laikā gan bērni, gan jaunieši attīstīja savas individuālās un komandas iemaņas, aktīvi pavadot brīvo laiku

Pirmssvētku nedēļas laikā bērni un jaunieši darināja Lieldienu rotājumus. Kopīgi piedalījās zaķa apgleznošanā Lieldienu fotosesijai, kuru ir iespējams aplūkot centra pagalmā.  Jaunieši mācījās organizēt un vadīt aktivitātes, plānojot aktivitāšu norisi, resursus, tādejādi attīstot vadīšanas un plānošanas iemaņas.

Lai visiem priecīgas un saulainas Lieldienas!