Pērļoti gredzeni bērnu centra “Pepija”

Bērnu centra “Pepija” apmeklētājiem bija iespēja piedalīties pērļošanas radošajā darbnīcā. No sīkām pērlītēm tapa krāsainie gredzeni. Šī nodarbe attīsta prasmi organizēt darbu un uzturēt visu kārtībā, iemāca pārvarēt grūtības, kas rodas rotu izgatavošanas gaitā un saskatīt savas kļūdas. Tāpat pērļošana attīsta koncentrēšanās spējas, un viens no galvenajiem ir arī tas, ka tā palīdz relaksēties. Katra meitene uz mājām aizgāja ar savu pašdarināto gredzenu!