“PALDIES” diena bērnu centrā “Pepija”

11.janvārī – pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā «PALDIES» diena, lai atgādinātu, cik svarīgi ik dienu ir izrādīt pateicību. Mazais vārdiņš “paldies” spēj sasildīt un iepriecināt. Centra apmeklētāji individuāli rakstīja “paldies” tiem, kam vēlējās to pateikt. Tā kā pateicības vārdiem ir maģiska iedarbība, ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku cits citam un pauž uzmanību, bez kuras nevar dzīvot neviens cilvēks. Paldies par iedvesmu, atbalstu, uzmundrinājumu, mīlestību, par to, ka viņi ir kopā ar mums! «Paldies» diena ir diena, kas atgādina par to, cik reti mēs ikdienā apstājamies un aizdomājamies par visu to brīnišķīgo, kas mums pieder – ģimeni, draugiem un paziņām, par dzīvību, kas mums dāvāta, par dabu, kas ir mums apkārt, par zemi, kurā dzīvojam, un valodu, kurā runājam.

Bērnu centrā “Pepija” ik gadu tiek aizkopta šī tradīcija, uzsverot šī vārda nozīmi ikdienā, jo mums apkārt ir īpaši cilvēki, kas palīdz, atbalsta un ieņem svarīgu lomu mūsu katra dzīvē.  Grupās un kopīgi, meklēja “PALDIES” vārdu dažādās valodās, mēģinot tos kopīgi izrunāt.