Bērnu centra “Pepija”  73 000. centra „Pepija” apmeklētāja

Ik dienas centru „Pepija” apmeklē skolēni, kuri tiek reģistrēti apmeklētāju žurnālā. Pēc apmeklētāju  reģistra, 2023.gada 24. janvārī par 73 000. centra apmeklētāju kļuva Ramona Ivanova no Pļaviņu vidusskolas 8.b klases, kura centru apmeklē gandrīz katru dienu un aktīvi darbojas kā brīvprātīgā. Ramonai laimējies jau otro reizi! Apsveicam!

Prieks par aktīvu centra apmeklētību!