CRAZY  Bērnu centra “Pepija” trīspadsmitā dzimšanas diena

Bērnu centra  “Pepija”  dzimšanas diena ir 1. aprīlis, bet šogad savu 13. dzimšanas dienu centrs svinēja 31.martā, un tematika bija atbilstoša jubilejas ciparam – 13. Viss notika savādāk, dīvaināk- tā sakot – CRAZY BALLĪTE.

 “Pepijas” dzimšanas dienas svinību dalībnieki bija kuplā skaitā, centru apmeklēja ap 70 skolēnu, kā arī pirmskolas bērni un viņu  vecāki. Saņemām apsveikumus, apskāvienus un patīkamus vārdus – “Paldies, ka tāda Pepija ir!”

Atskatoties uz aizgājušo gadu, var secināt, ka centrs veiksmīgi atguvās pēc pandēmijas un  ikdienu piepildīja ar dažādiem pasākumiem, notikumiem, kopīgi veiktiem darbiņiem.  Bērni  ir ieguvēji, jo daudz iemācījušies, atraduši jaunus draugus, parādījuši savas iemaņas un zināšanas, kā arī atzinuši, ka centra telpās viņi jūtas kā mājās.

Šī svinīgā pēcpusdiena bija veltīta neierastiem konkursiem, kur piedalījās centra ciemiņi-bērni. Apmeklētāji  darbojās piecās darbnīcās  un izpaudās radoši, sportiski  un  erudīti. Vecākie svētku dalībnieki palīdzēja mazākajiem iziet visus noteiktos punktus, lai savāktu noteiktās zīmītes. Pasākuma laikā notika izloze un veiksmīgākie tika pie crazy frizūras, ko veidoja vizuālā tēla veidošanas speciālists. Svinību beigās apmeklētāji cienājās ar torti ko rotāja cipariņš 13. Bija arī pārsteigums – satikšanās tiešsaistē ar Anželiku, kura aktīvi darbojās ar bērniem centrā, bet pašlaik atrodas Spānijā.

   Liels paldies centra jauniešiem un Samantai Pusplatajai par ballītes idejām un to  realizēšanu!

 

Turpināsim strādāt kopā ar bērniem, lai spilgtie notikumi turpinātu mūs priecēt, jo centra moto ir „Darbs bērnu priekam!”

 

Tatjana Zagorska-Udaļcova,

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra „Pepija” vadītāja