Bērnu centrā „Pepija” 76 000 apmeklētāja

  1. septembrī, ievērojot centra „Pepija” tradīciju, tika sveikta centra 76 000 apmeklētāja. Un šajā reizē laimīgā apmeklētāja bija Viktorija Ozola no 1.a klases Aknīstes vidusskolas! APSVEICAM!

Prieks, ka mūsu bērnu centru apmeklē arī skolēni no Jēkabpils novada!