Bērnu centra “Pepija” apmeklētāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieru un Ērģļiem

Bērnu centrs “Pepija” pieturas pie savas ilgstošās tradīcijas doties   pieredzes apmaiņas braucienā uz bērnu centriem Latvijā. Šoreiz, 23. oktobrī, uzsākot skolēnu  rudens brīvlaiku, 25 centra apmeklētāji devās ekskursijā uz Valmieru un Ērgļiem.  

Brauciena mērķis –  gūt pieredzi, papildināt zināšanas, paplašināt iespējas, izzināt un iespējams pārņemt labās prakses piemērus, abpusēji daloties pozitīvajā pieredzē un profesionālajās prasmēs, veidot sadarbību ar bērnu centru Valmierā un Ērgļiem.

Mūsu dienas maršruts bija:

Valmieras jauniešu centrs “Vinda”;

Valmieras Neona fantāzijas zeme;

Savu ceļojumu turpinājām uz ievērojamām vietām Valmierā!

Sietiņiezis parks;

Ērgļu multifunkcionālais centrs.

 

       Kopumā brauciens bija ļoti noderīgs visiem tā dalībniekiem, jo tas ļāva iepazīties ar citu bērnu un jauniešu pieredzi, rast atbildes uz dažādiem sev interesējošiem jautājumiem un analizēt savas darba metodes un pieejas dažādu jautājumu risināšanā, kā arī tika nodibināti kontakti turpmākai sadarbībai.

Liels paldies Valmieras jauniešu centra “Vinda” administrācijai un Ērgļu multifunkcionālā centra vadītājai Evai Lasmanei par lielisko uzņemšanu un interesantajām  aktivitātēm mūsu Pļaviņu bērniem un jauniešiem!