Aizkraukles novada Jaunatnes gada balva

 “GADA NAGLA” 2023

  1. decembrī, Aizkraukles novada brīvprātīgo godināšanas pasākumā “GADA NAGLA” 2023 tika sveikti Aizkraukles novada aktīvākie brīvprātīgā darba veicēji, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā 2023. gadā.

Šoreiz, Jaunatnes gada balvas pasniegšanas ceremonijā  bija nominēta ANNIJA VĪKSNA par brīvprātīgā darba popularizēšanu un jauniešu iniciatīvu veicināšanu, kā arī aktīvu sabiedrisko līdzdalību kopienas dzīves vides veidošanā, organizējot bezmaksas laikmetīgās dejas nodarbības bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem Pļaviņās.

APSVEICAM! Un novēlām neapstāties un tiekties tālāk!