78 000. centra apmeklētājs

Pirms Ziemassvētkiem, centrs „Pepija” sveica 78 000. centra apmeklētāju – TIMURU TUMAŠEVIČU no 3.a klases.

 Paldies apmeklētājiem par aktīvo centra apmeklēšanu!

 Iededzināsim trešo Adventes sveci!