Novērtējums

Piekļūstamības paziņojums


” Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) Pļaviņu novada Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra „Pepija apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra „Pepija” tīmekļvietni – http://pepijapn.garm.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “ Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?
Tīmekļvietne http://pepijapn.garm.lv/  daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445.
Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Pārvietošanās mājaslapā ar TAB taustiņu nav draudzīga;
  • Nevienam no attēliem nav tekstuālās alternatīvas, foto nav pievienoti apraksti;
  • Virsrakstu izmantošana vietnē neatbilst loģiskajai hierahijai;
  • Vizuālais fokuss neatbilst prasībām;
  • Video materiāliem nav pieejami subtitri, vai iespēja pielāgot tulkojumu;
  • Nav vietnes pieejamības vājredzīgām, vājdzirdīgām personām;
  • Nav dizaina atjaunošanas pēc standartiem.

Šī tīmekļvietne pirmreizēji tika izvērtēta 29.12.2020. Izvērtēšanu veica informācijas tehnoloģijas sistēmas atjaunošanas pakalpojumu sniedzējs Agris Mūrnieks.
Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Izvērtēšanas protokols. (veidlapa 1)

Piekļūstamības alternatīvas
Tīmekļavietnei tiek meklēti dažādi risinājumi, tās uzlabošanai, kā arī papildus vai informācijas apguvei iespēju robežās citā formātā, ieteikumiem un iespējām to uzlabojumiem ir iespēja nosūtīt ziņu uz e-pastu – tatjana.zagorska@plavinas.lv

Atsauksmēm un saziņai
Nepārtraukti tiek veikti šīs tīmekļvietnes piekļūstamības uzlabojumi. Ja tiek konstatētas kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, kontakti saziņai:
E-pasts: tatjana.zagorska@plavinas.lv
Tālrunis: +37122014412
Adrese: Daugavas iela 50, Pļaviņas, Pļaviņu nov.
Pieprasījums tiks izskatīts un atbilde sniegta 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana
Par tīmekļvietnes piekļūstamību struktūrvienībā atbildīgs ir http://pepijapn.garm.lv/  informācijas tehnoloģijas sistēmas atjaunošanas pakalpojumu sniedzējs.
E-pasts: agris_murnieks@inbox.lv
Tālrunis: +37128308028
Pārraugošajā stukturvienībā atbildīgā ir Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra „Pepija” vadītāja.
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:
Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums pirmreizēji sagatavots 30.12.2020.
Šo paziņojumu apstiprināja Tatjana Zagorska-Udaļcova, Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra „Pepija” vadītāja.