Psiholoģes nodarbība – Mana ģimene – Mana vērtība (3.nodarbība)

2013.gada 19.martā bērnu centrā „Pepija” notika trešā nodarbība ciklā „Mana ģimene-mana vērtība.”

Cilvēku savstarpējām attiecībām ir galvenā nozīme mūsu dzīvē un svarīgi lai šīs attiecības ir balstītas uz mīlestību, sapratni, iejūtību. Ja tā ir mēs jūtamies labi gan fiziski, gan emocionāli.

Pamatsajūtas bērns saņem ģimenē- no mātes un no tēva un, ja šīs savstarpējās attiecības ir traucētas, apjūk arī pats bērns, gan attieksmē pret sevi, gan apkārtējiem.

Ģimene, tā ir vide, kurā bērns veidojas un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai ģimene nodrošinātu pietiekamu emocionālo drošību, atbalstu un mīlestību.

Arī „Pepijas” bērni šajā reizē aizdomājās par savām sajūtām ģimenē, kopā salidojot krāsainiem tauriņiem, bērni mēģināja noķert savu jūtu apzīmējumu.

Apkopojot bērnu domas, re, kas mums sanāca!

„Pepijas” bērni savās ģimenēs jūtas: labi, starojoši, laimīgi, pasargāti, uzklausīti, atbalstīti,

gaidīti, mīļoti un krāsaini!

Prieks par bērnu jaukajām un pozitīvajām sajūtām un lai tās nekad nebeigtos!

Paldies bērniem! Uz sadarbību !

Centra psiholoģe-Evita Vaivode-Bērzkalna